Canlı Destek

Hizmetlerimiz


1) YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelerdir. Kadromuzda 90’ı aşkın dünya dilinde yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır. Yeminli tercümanlık üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık bölümünü bitirenlerin noterlere diplomaları ile başvurduktan sonra imzalamış oldukları yemin tutanakları sonucunda aldıkları unvandır. Yeminli tercümanların çevirip mühürlediği ve imzaladığı evraklar yeminli evraklardır. Yeminli tercümanlar sadece bağlı bulundukları noterlerce tanınırlar. Bir çevirmen birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir.

Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin orijinalinden başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi insiyatifine kalmıştır.

Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O dur. Yeminli tercümanların alımları özenle ve titizlikle yapılmaktadır. Tercüman başvurularında kendilerinden profesyonel oldukları branşlarda örnek çeviriler yapmaları istenir.

Bu şekilde alanında profesyonel tercümanlarla kadromuzu oluşturmaktayız.

AVRUPA’DAKİ YEMİNLİ TERCÜMANLIK KURALLARI:

Avrupa’da ki birçok ülkelerdeki yeminli tercümanlık kabulleri ülkemize göre biraz farklılık göstermektedir. Şöyle ki Avrupa’nın bazı ülkelerinde örneğin İspanya’da yeminli tercüman olabilmek için iki yol vardır. Bunlardan bir tanesi üniversitedeki ilgili bölümden mezun olup otomatikman o hakkı kazanmak, ya da o ülkenin vatandaşı iseniz İspanya İç İşleri Bakanlığının açmış olduğu yeminli tercümanlık sınavını kazanmaktır. Böylelikle yeminli tercüman sıfatı kazanılmış olur.

2) SÖZLÜ TERCÜME

Konuşma dilleri milletlerarası iletişimin kalbini oluşturur. Bir kişinin kendi dilinde söylemek istediği şeyi diğer bir dilde söyleyip diğerlerinin tam olarak anlamasını sağlayabilmek sözlü tercümenin temelidir. TELE TERCÜME bünyesindeki 100 dünya dilinde sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

 • SİMULTANE (ANDAŞ) TERCÜME:

Konuşmacı konuşurken aynı anda çeviri işleminin gerçekleştirildiği çeviri türüdür. Bu tercümede tercüman için ses yalıtımı sağlanmış bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir.

 • KONFERANS ÇEVİRİSİ

Konuşmacı konuşmasını yaparken çevirmeninde aynı anda çevirisini cihaz kullanarak yaptığı çeviri türüdür. Çevirmenler iki kişi olarak, bu tür çeviri donanımı ve tasarımı özel yapılmış kulaklıklı ve mikrofonlu bir kabinde otururlar. Yaklaşık 20.30 dakikalık sürelerde sıra değiştirerek kulaklıktan konuşmayı dinlerken aynı anda diğer dile çevirirler.

 • VİDEO-KONFERANS ÇEVİRİSİ

Bu tür çeviri, günümüz teknolojisinddeki son değişikliklerin, biribirinden uzak yerlerde olup çeşitli nedenlerle bir araya gelemeyen insanlar arasında iletişimi ve konferansı mümkün kulmasıyla gündeme gelmiştir. Bu çeviri için kullandığımız donanımların tümü AIIC(Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği) standartlarına uygundur.

 • KONSEKÜTİF (ARDIL) TERCÜME

Çevirmen konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinden sonra, konuşma sırasında aldığı notların da yardımıyla söylenenleri çevirir.

 • REFAKAT ÇEVİRİSİ

Çevirmenlik hizmetinin sabit bir ortamda olmadığı, örneğin yabancı ülkelere diplomatik ya da iş seyahatleri yapanlara ya da yabancı ülkelerden aynı amala gelenlere, çevirmenin yanlarında refakat ederek iletişim gereksinimini doğduğu anda çeviri hizmeti vermesini amaçlayan ssözlü çeviriv türüdür. Çevirmen, bu kişinin her yerde yanındadır ve gerektiği anda devreye girerek o kişinin dili ve kulağı olur.

3) YAZILI TERCÜME

Türkçeden tüm dünya dillerine ve bu dillerden Türkçeye çeviri hizmeti vermektedir. Tele Tercüme kadrosunda tam zamanlı çalışan 100 dünya dilinde ana dilde alanında profesyonel tercümanlara sahiptir.

Başarılarımızın temelinde müşteri çeviri talep analizini doğru yapmak, konusunda uzman çevirmenlerle çalışmak, zamanı ve bilgi kaynaklarını doğru kullanmak, süreçleri yeterince iyi yönetmek yatmaktadır.

Yazılı çevirilerinizi istediğiniz takdirde, noter tasdikli, yeminli çevirmen onaylı veya Tele Tercüme kaşe ve onayını taşır şekilde talep edebilir ve bu hizmetleri alabilirsiniz.

YAZILI TERCÜME - ÇEVİRİ HİZMETİ VERİLEN BELLİ BAŞLI KONULAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR:

 • Her Türlü Yazışma Çevirileri
 • Hukuki Metinler
 • Mahkeme kararları, sözleşmeler, resmi evraklar, mevzuat, patentler…
 • Kullanıcı Metinleri
 • Araçlar, dayanıklı tüketim malları, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar için…
 • Teknik Metinler
 • Bakım kılavuzları, eğitim dokümanları, kataloglar, ihale şartnameleri…
 • Teknik, Bilimsel, Ekonomi konulu makaleler
 • Yazılım Programları
 • Tanıtım Materyalleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları-Standartlar
 • Tıp ve Biyoloji bilimleri çevirileri
 • Faaliyet Raporları
 • Kitap, Broşür, Tanıtım Malzemeleri çevirileri
 • Web Sitesi çevirileri
 • CD ve Elektronik Yayın çevirileri
Çeviriler ve metinler, ihtiyacınıza uygun olarak, isterseniz e-posta, disket, CD ile sayfa düzeni yapılmış olarak teslim edilebilmektedir.

4) WEB TASARIM HİZMETLERİ

TELE TERCÜME sizlere ayrıca WEB TASARIM hizmetleri de sunmaktadır. Nasıl bir web sitesine sahip olmak istiyorsanız size çok uygun fiyatlarla bu arzunuzu gerçekleştiriyoruz.

WEB SİTE TÜRLERİNDEN BAZILARI;

 • Kişisel Web Siteleri
 • Kurumsal Web Siteleri
 • Forum Siteleri
 • Özel Dershaneler için Web Siteleri
 • Şirketler için Web Siteleri
 • Tanıtım amaçlı Web Siteleri
 • Tercüme Web Siteleri v.b.

5) FİLM, REKLAM, BELGESEL ALT YAZI ÇEVİRİLERİ VE MONTAJI

Her türlü film seslendirmesi ve alt yazı çeviri hizmeti veriyoruz. Dili ne olursa olsun alanında uzman çevirmenler tarafından istenilen dile çevrilmektedir. Bu çalışmalarımızın tamamı özel ses geçirmeyen odalarda dikkatlice dinlenerek diğer dillere çevrilmektedir. Ayrıca alt yazı çevirilerinde kullanıldığımız sistem Avrupa’da kullanılan en son sistemdir. Her film kategorisinde farklı tercümanlarımız görev almaktadır. Daha sonrasında hazırlanan alt yazıyı kullandığımız profesyonel programlar aracılığı ile filme entegre ediyoruz. Bu şekilde kurum olarak kaliteyi en ön planda tutuyoruz.

6) REHBERLİK HİZMETLERİ:

Artık tatile gitmeyi düşündüğünüz ya da iş amaçlı seyahatlerinizde ben bu ülkeyi tanımıyorum nasıl gidebilirim ve kimlerden yardım alabilirim sorularını kafanızdan siliyoruz.

Biz sizlere dileğiniz Rehberlik Hizmetlerini sunuyoruz. Sizi havaalanından alıp kalacağını yere götürüyoruz. Ayrıca tatiliniz ya da iş geziniz boyunca size eşlik edip dil probleminizi çözüyoruz. İş toplantılarınızda biz de sizinle beraber katılıyoruz ve sizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra sizlere dilediğiniz özellikteki araçları temin ediyoruz. Avrupa’da hizmet veren en kaliteli ve güvenli araç kiralama şirketlerinden sizlere araç temin ediyoruz. Alanında uzman rehberlerimiz ayrıca sizlere o bölgenin güzelliklerini tek tek gösterip sizlere bilgi vermektedirler. Bu şekilde hem iş alanında hem de tatil alanında sizlere en profesyonel hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz.

7) TERCÜME KONTROL HİZMETİ:

Size ait olan ve önem taşıyan her türlü yazışma, rapor ve belgelerinizin tercüme kalitesi ve doğruluğu Mütercim tarafından kontrol edilir ve onaylanır.
Kontrol, onay ve redaksiyon çalışmalarımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:
A) Kontrol Hizmeti (Ücretsiz); Çalışmanın belirli sayfalarından seçilen bölümler incelenerek gerçekleştirilir ve sonuç tarafınıza rapor edilir.

B) Düzeltme (Redaksiyon) ve Onay Hizmeti; Düzeltilmesi gereken bölümler var ise, harcanacak zaman esasına göre fiyatlandırılır.

Tercümelerin kontrolleri terminoloji, dilbilgisi, imla kuralları, ölçü birimleri, kısaltmalar, hedef dilin doğru kullanımı ve akıcılığı ile mizanpaj (paragraf ve sayfa düzeni) esaslarına göre ele alınır.

8) ÖZEL DERSLER:

Özel dersler için kurumumuzda görev yapan eğitim branşlarından mezun kişiler bu gruba seçilmiştir. Sizlere amacınıza yönelik her branşta özel ders hizmeti vermekteyiz.
ÖZEL DERS VERİLEN DİLLER:
 • İSPANYOLCA
 • TÜRKÇE
 • ALMANCA
 • İNGİLİZCE
 • KATALANCA
 • FİNCE

Derslerimizde hedeflediğimiz sizlere o dili öğretmekten daha fazlası o dili ana diliniz gibi konuşmanızı sağlamaktır. Günümüzde birçok eğitim kurumlarının hedeflediği gibi biz de size pratik ağırlıklı ders hizmeti sunuyoruz. Derslerimizde 5 ana metod kullanıyoruz.

 • DİNLEME ANLAMA
 • GRAMER
 • OKUMA ANLAMA
 • KONUŞMA
 • GÖRSEL

Ayrıca size materyalleri biz sağlıyoruz. Ders verdiğimiz her dildeki kitaplarımız ana dilde olup hepi de özenle seçilmiş kitaplardır. Ayrıca hocalarımız da ana dilde konuşan kişilerdir. Hepsi de uzun zamandan beri eğitim hizmeti görevlerini sürdürmektedirler.

Rehberlik Danışma Hizmeti

rehberlik_hizmetleri_thumbTatil ve iş gezilerinizde sizlere özel...

Website Tasarım Hizmeti

webdesign_thumbSize özel website tasarımları yapıyoruz..

Deşifre İşlemleri Hizmeti

desfirehizmeti_thumbDeşifre İşlemleri...

Katalog Dizayn Hizmeti

katalogdizayn_thumbKatalog,Broşür Dizayn...

Tercüme Hizmetleri

tercumehizmetleri_thumbHizmet verdiğimiz tercüme türleri...

Tercüme Kontrol Hizmeti

tercumekontrol_thumbHer Türlü Çeviri Redaksiyonu...